Nie czuj się kimś innym, bądź sobą, bądź Ślązakiem!

Naszą organizację tworzą Ślązacy, wszystko co robimy ma służyć obecnym mieszkańcom Śląska i jego przyszłym pokoleniom.

Zdeklaruj się! Poczytaj o historii dążeń

Tożsamość

Prawo do własnej identyfikacji obok tysiąca innych kultur i narodowości występujących na ziemi.

Języki regionalne

Wielkie dziedzictwo naszej germańsko-słowiańskiej kultury widać w dwóch własnych językach.

Autonomia gospodarcza

Możliwośc decydowani o tym jak zarządzamy naszymi zasobami i przewagami.

Wielokulturowość

Powrót do różnorodności i wielokulturowości śląskiego społeczeństwa, chcemy łączyć, a nie dzielić.

WSC Experts | Śląski Think Tank

Liderzy wiedzy na Śląsku!

Nie budujemy pomników na Śląsku tylko piszemy artykuły, opracowania i książki.

Historia i kultura

Dziedzictwo naszego regionu pod szczególną opieką

Gospodarka

Ekonomiści przedsiębiorcy o szansach dla naszego regionu

Promocją regionu

Aktywiści i specjalisći o tym jak promować nasz region

Łączeniem ludzi

Psychologia stosunków międzyludzkich i zasypywanie różnic kulturowych

0 Powierzchnia Śląska
0 Ludność Śląska
0 Diastpora
0 Wiek Śląska
0 Liczba miast ponad 100 tys.
0 Liczba walut
0 Liczba języków
0 Laureatów nagrody Nobla
Obszary działania

Czym się zajmujemy?

1. Równość wszystkich Ślązaków

Niezaleznie od pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, wszyscy jesteśmy równymi względem siebie ludźmi.

2. Kompetentność śląskich kadr

Promujemy i szukamy najlepszych specjalistów w wielu kluczowych dziedzinach, które mają zapewnić szybki rozwój naszego regionu.

3. Przedsiębiorczość i gospodarka regionu

Gospodarka oparta nie wiedzy i innowacji, kreowana przez najlepszych ekonomistów i przedsiębiorców w regionie.

4. Wspieranie śląskich ruchów

Realizujemy głównie przez ich promocję, przyciąganie do nich nowych członków i integracje w ramach Rady WSC.

5. Ślązacy w UE

Wykorzystujemy mechanizmy i możliwości, jakie daje Unia Europejska z projektem Europy Regionów na czele.

6. Ślązacy poza granicami

Dbamy o pamieć o Ślązakach rozsianych w odległych krajach i staramy podtrzymać u nich śląskość. Ambasadorzy WSC.

7. Dialog w Europie środkowej

Dbamy o pokojowy dialog wszystkich państw w Europie Centralnej, wierzymy że tylko tak zadbamy o pokój w naszym regionie.

8. Dziedzictwo I i II Wojny Światowej

Analizujemu wpływ tamtych czasów na obecne społeczeństwa i postrzeganie Śląska oraz Ślązaków przez sąsiadów.

9. Zwalczanie postaw antyśląskich

Nadrzędnym celem naszej organizacji jest zwalczanie postaw wrogich Śląskowi i jego mieszkańcom. WSC Intervention.
Współpraca miast

Związek Śląskich Miast

Każdy Ślązak może reprezentować naszą organizację

Rotacyjne przywództwo WSC

World Silesian Congress

To międzynarodowe zrzezszenie środowisk i organizacji śląskich. Aspirujemy do reprezentowania interesów wszystkich Ślązaków, w tym licznej diaspory.

Rady WSC

Zrzeszenie wszytskich najważniejszych organizacji na Śląsku.

Ślązak roku!

Najbardziej prestiżowa nagroda dla wybitnych Ślązaków.

Ambasadorzy WSC

Wybitni Ślązacy, którzy mieszkając w odległych krajach promują Śląsk i pomagają Ślązakom żyjącym w diasporze.

WSC News

Z życia organizacji

12 09 2020

WSC: Wywiad z liderem™ | Mateusz Pawełczyk

Przygotowanie do importu opisu audycji.

WSC: Wywiad z liderem™ | Dorota Prynda

Przygotowanie do importu opisu audycji.