Dołącz do społeczności Ślązaków


Dołącz do World Silesian Congress™

Wybierz jedną ze zrzeszonych z nami organizacji, która najbardziej odpowiada temu kim jesteś i co jest dla Ciebie ważne. Członkami WSC można być tylko pośrednio przez przynależność do jednej z zreszonych z nami organizacji:


1. Organizacje zrzeszone przez zasiadanie ich liderów w Radzie WSC.

Dołącz do wybranej organizacji/polityka...

 


2. Organizacje historyczne i współczesne uprawnione do głosowania w Radzie WSC przez otrzymanie przez ich lidrów szczególnego wyróżnienia "WSC Zasłużony dla regionu Śląsk".

Dołącz do wybranej organizacji/polityka...

 


3. W przypadku braku organizacji w swoim kraju i brak adresu samieszkania na terenie jednego z krajów gdzie działają śląskie organizacje, umożliwiamy w drodze wyjątku po przedstawieniu stosownych dokumentów, dołączenie do WSC bezpośrednio, w przypadku takiej akcesji nie pobieramy żadnych składek.

Dołącz bezpośrednio w trybie szczególnym...

 


Działania na rzecz "Spisu powszechnego 2021"

Nadchodzący rok jest szczególny dla Ślązaków zamieszkujących w Rzeczpospolitej Polskiej ponieważ pozwoli nam się dobrze policzyć. Wynik Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie ważnym argumentem wielu naszych śląskich aspiracji, ale także podsumowaniem naszej 10-letniej pracy, które mineły od ostatniego spisu.

Wszelkie działania związane ze spisem powszechnym 2021 | Narodowość i język śląski | na terenie RP realizujemy przez wspieranie dedykowanego temu tematowi projektu slonzoki.pl.

Dołącz do projektu

 

Image placeholder

Łukasz Kohut, Lider projektu

Polski politolog, fotograf, działacz społeczny, przedsiębiorca i polityk. Lider Wiosny w województwie śląskim, koordynator regionalny partii w trzech województwach (śląskie, opolskie i małopolskie). Członek Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i stowarzyszenia Śląskie Perły. Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

 

Zadaj nam pytanie!