Obszary działania

Obszary działania

Czym się zajmujemy?

1. Antyśląskość

Nadrzędnym cele naszej organizacji jest zwalczanie postaw wrogi Śląskowi i jego mieszkańcom. WSC Intervention

2. Wspieranie śląskich ruchów

Realizujemy głownie przez ich promocję, przyciąganie do nich nowych członków i intergacje w ramach Rady WSC.

3. Dziedzictwo I i II Wojny Światowej

Analizujemu wpływ tamtych czasów na obecne społeczeństwa i postrzeganie Śląska i Ślązaków przez sąsiadów

4. Ślązacy poza granicami

Dbamy o pamieć o Ślązakach rozsianych w odległych krajach i staramy podtrzymać u nich Śląskość. Ambasadorzy WSC.

5. Dialog w Europie środkowej

Dbamy o pokojowy dialog wszystkich Państw w Europie Centralnej, wierzymy że tylko tak zadbamy o pokój w naszym regionie.

6. Ślązacy w UE

Wykorzystujemy wszystkie mechanizmy i możliwości jakie daje Unia Europejska z projektem Europy Regionów na czele.

World Silesian Congress

To międzynarodowe zrzezszenie środowisk i organizacji śląskich. Aspirujemy do reprezentowania interesów politycznych wszystkich Ślązaków, w tym licznej diaspory.

Rady WSC

Zrzeszenie wszytskich najważniejszych organizacji na Śląsku.

Ślązak roku!

Projektowana na bardziej prestiżowa nagrodę na Ślasku.

Ambasadorzy WSC

Wybitni Ślązacy, którzy mieszkając w odległych krajach promują Śląsk i pomagają Ślązakom żyjącym w diasporze.

Prosimy zadać pytanie... (wybierz program)